Nền tảng công nghệ

BizStore | eHoaDon phát triển trên nền tảng cơ sở hạ tầng, công nghệ và sức mạnh tuyệt vời của hệ sinh thái BizStore mang lại cho người sử dụng những tính năng tuyệt vời và an toàn tuyệt đối!

BizStore | eHoaDon phát triển trên nền tảng cơ sở hạ tầng, công nghệ và sức mạnh tuyệt vời của hệ sinh thái BizStore mang lại cho người sử dụng những tính năng tuyệt vời và an toàn tuyệt đối!

- Hệ thống phần mềm hoạt động trên nền tảng online, sử dụng phiên bản website tiện lợi, thân thiện cho người dùng.

- Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, quản lý theo danh mục.

- Hệ thống hỗ trợ lưu trữ online và offline. Đặc biệt, BizStore | eHoaDon luôn có 1 server chính để lưu trữ dữ liệu và 1 server để backup dữ liệu nhằm tránh rủi ro và đảm bảo hệ thống luôn được ổn định.

- Có sẵn kho mẫu hóa đơn đa dạng, do đó khách hàng có thể chủ động lựa chọn mẫu hóa đơn hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.

0918 501 776