• Trang chủ
  • Khả năng tích hợp và tùy biến cao

Khả năng tích hợp và tùy biến cao

Với BizStore | eHoaDon, quý khách không còn phải lo lắng về việc phải mất thời gian để tạo một hóa đơn điện tử, bên cạnh đó là không còn phải lo lắng vào việc sử dụng nhà cung cấp chữ ký số nào,

Với BizStore | eHoaDon, quý khách không còn phải lo lắng về việc phải mất thời gian để tạo một hóa đơn điện tử, bên cạnh đó là không còn phải lo lắng vào việc sử dụng nhà cung cấp chữ ký số nào.

 

- Có khả năng tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế.

- Khả năng tính hợp dữ liệu cao với phần mềm có sẵn của doanh nghiệp như: ERP, SAP, CRM, phần mềm kế toán…

- Cập nhật, nâng cấp và update phiên bản phần mềm theo nhu cầu của doanh nghiệp, xu hướng và các thay đổi, quy định của cơ quan Thuế…

- Sẵn sàng kết nối với cổng xác thực của cơ quan Thuế.

0918 501 776