Tiện ích ưu việt

BizStore | eHoaDon với nhiều tiện ích ưu việt giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian thao tác trong quá trình xử lý thông tin và nghiệp vụ

- Hệ thống phần mềm có thêm danh mục quản lý khách hàng, sản phẩm.

- Hỗ trợ tính năng upload khách hàng và sản phẩm nhanh chóng, tiện lợi.

- Đáp ứng khả năng phát hành hóa đơn hàng loạt của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ đa dạng các loại báo cáo, thống kê như: tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tổng hợp, chi tiết bán hàng...

- Chức năng phân quyền người dùng theo nhu cầu quản trị.

- Không giới hạn số lượng máy và địa điểm sử dụng.

- Cung cấp nhiều hình thức tra cứu hóa đơn cho khách hàng của doanh nghiệp.

0918 501 776